Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser og gymnasiets samspil med de videregående uddannelser

29. Apr. 2016 | Aktuelt

– dette var hovedtemaerne på den uformelle del af årets generalforsamling, som i år fandt sted på Sct. Knuds Gymnasium i Odense.

Overgang fra grundskole til gymnasium

Generalforsamlingens første oplægsholder var medlem af formandsskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser, Sune Agger, der også er rektor på Erhvervsgymnasiet på Learnmark Horsens.

Sune Agger satte fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser, og fortalte om rådets arbejde og om to aktuelle undersøgelser – en dansk og en international sammenligning af “restgruppe(r)”- problematikken, og uddybede, at mange faktorer har betydning for at gennemføre en uddannelse, hvorfor man ikke kan bruge en samlede definition om” restgruppen”.

Sune Agger påpegede også, at selv om Danmark ligger langt over OECD-gennemsnittet på målt på fuldførelsesprocent af ungdomsuddannelser, så er de danske studerende ældre, har en større aldersspredning og har en langt større andel i uformel uddannelse.

For at ændre det var hans budskab tydelig: Overgangen mellem uddannelser er et af de kritiske punkter, og for at afhjælpe dette, bør man se på udvikling og evaluering af brobygningsforløb mellem de forberedende forløb og de ordinære ungdomsuddannelser – samt til erhvervslivet, og ikke mindst styrke UU’s rolle.

Se Sune Aggers slides her

Berit Eika, prorektor for uddannelse, Aarhus Universitet, fortsatte formiddagen med at sætte fokus på samspillet mellem gymnasiet og de videregående uddannelser med specielt fokus på det faglige niveau på de kommende kandidater.

Berit Eika fremhævede det skæbnefællesskab som gymnasierne og de lange videregående uddannelser har med hensyn til demografi, efterspørgslen på arbejdskraft og de økonomiske rammevilkår og konkluderede, at fremtiden byder på mindre “trængsel” i gymnasiet og videre på de lange videregående uddannelser hvorfor vi deler den samme dagsorden; at værne om fagligheden.

Se Berit Eikas slides her

Bestyrelsesforeningens notat om bureaukratiske regler og byrder, der også blev omdelt på generalforsamlingen,kan hentes her

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.