Bestyrelsesforeningens høringssvar til forslag omkring elevfordeling

21. Feb. 2022 | GBF mener, Lovgivning

Gymnasiernes Bestyrelsesforening høringssvar bakker om hovedintentionerne i lovforslaget om kapacitetsfastlæggelse og elevfordeling på de gymnasiale uddannelser, men finder dog et behov for præcisering og afklaring af procedure og konsekvenser.

Gymnasiernes Bestyrelsesforenings bakker op om hovedintentionerne i lovforslaget, herunder at vore ungdomsuddannelser i højere grad skal afspejle befolkningen i området i forhold til elevernes sociale, kulturelle eller etniske baggrund, harmoniseringen i regelsættet, således at erhvervgymnasiale uddannelser fremadrettet omfattes af samme regelsæt, som de almengymnasiale uddannelser – og ikke mindst – en differentieret model, med fordelingszoner og 

afstandszoner, som italesætter de forskellige udfordringer, der følger af demografi og geografisk placering.

Gymnasiernes Bestyrelsesforening finder dog, at der på en række områder er behov for præcisering og afklaring af procedurer og konsekvenser, – eksempelvis introduktion af stram kapacitetsstyring, hvilket kan medføre betydelig budgetudsikkerhed.

Se GBF’s høringssvar her, og foreningens yderligere kommentarer til lovforslagets andre delelementer

Høring over forslag til lov om elevfordeling og kapacitetsfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser – GBF 11.2.2022

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.