Karaktergivning og de digitale indfødte (GF 2015)

31. Mar. 2015 | Aktuelt

Generalforsamling 2015 – Rysensteen Gymnasium

– dette var hovedtemaerne på den uformelle del af årets generalforsamling, som i år fandt sted på Rysensteens Gymnasium i København.

Med udgangspunkt i EVA’s seneste projekt, om optagesystemet til de videregående uddannelser, lagde EVA’s direktør, Mikkel Haarder, ud med at fortælle om karakterenes betydning for gennemførelse af en videregående uddannelse, og om man ved hjælp at karakterer kan forudsige succes på universitetsuddannelserne.

Hans konklusionen er meget entydig: Jo højere gennemsnit fra gymnasiet, desto lavere sandsynlighed for frafald.

EVA’s undersøgelse, som kigger på frafald på 1. år af uddannelsen, viser, at et karaktergennemsnit fra gymnasiet på f.eks. 4 giver et gennemsnitligt frafald på 25,7 pct., mens et karaktergennemsnit på 10 giver et gennemsnitligt frafald på 12, 8 pct.

Med andre ord, så kan man, når man anvender karaktergennemsnittet fra gymnasiet som adgangsbegrænsning, mindske det tidlige frafald sammenlignet med hvis man ser bort fra karaktergennemsnittet.

 

Den anden del af EVA’s undersøgelse omhandler hvordan

gymnasieeleverne oplever valget af videregående uddannelse, og de valgstrategier som de ståroverfor.

 

Se Mikkel Haarders – præsentation for gymnasiernes bestyrelsesforening her

Søren Schultz Hansen, selvstændig erhvervsforsker og rådgiver med speciale i digitale indfødte og ledelse, fortsatte formiddagen med at sætte fokus på den første generation af voksne, som har levet hele deres liv med internet, mobiltelefoner og sociale medier; og som nu er på vej gennem gymnasierne og uddannelsessystemet med retning imod arbejdsmarkedet – De første digitale indfødte!

Søren Schultz Hansen belyste hvor stærkt den digitale indflydelse har formet “de digitale indfødtes” opfattelse af dem selv og samspillet med samfundet, herunder vigtige aspekter så som, hvordan vi tager imod dem, hvad der er vigtigt i forhold til deres uddannelse og karriereplanlægning, hvordan de motiveres og belønnes, om det er en flok selvcentrerede individualister, og ikke mindst relationen til fordybelsen og koncentration.

Se Søren Schultz Hansen – præsentation her

Formiddagens sidste indlæg stod Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Danske Gymnasier, og Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening for. De var inviteret til at give deres kommentarer til OK 15.

Se Anne-Birgitte Rasmussen slides  her

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.