Bestyrelsesforeningens høringssvar til gymnasiereformen

29. Sep. 2016 | Debat, GBF mener, Lovgivning

I Gymnasiernes Bestyrelsesforening høringssvar kvitterer vi for arbejdet med reformen. Den indeholder mange gode initiativer. Vi støtter helhjertet forligskredsens intention om at styrke og forny de gymnasiale uddannelser, herunder at skabe et moderne og fleksibelt hf, der fornyr uddannelsen og styrker hf’s særlige rolle i uddannelsessystemet.

Gymnasiernes Bestyrelsesforenings høringssvar påpeger også en række forhold, som vi finder uklare eller skadelige for at opretholde et tilstrækkeligt diversificeret og fagligt niveau for det almene gymnasium (stx), herunder at sikre, at der også fremtidigt findes mulighed for gennemføre en stx-uddannelse i alle dele af landet.

Eksempelvis præger en eskalering af detailstyring visse dele af lovforslagene. Dette er uhensigtsmæssigt og skader både den daglige – og den strategiske ledelses muligheder for at tilrettelægge

 institutionens undervisning, så den afspejler det lokale behov og den efterspurgte kvalitet.

Ligeså er det beklageligt, at der ikke afsættes tilstrækkelige midler til implementering af gymnasiereformen. Det kræver både ressourcer og økonomi at implementere en reform, så de ønskede nyskabelser og den efterstræbte kvalitet bliver rodfæstet.

Læs GBF’s høringssvar her :

Høringsvar fra GBF – vedr. udkast til lov om de gymnasiale uddannelser, af 26.8.2016.pdf

Høringsvar fra GBF – vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale m.m., af 26.8.2016.pdf

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.