Generalforsamling den 21. marts, 2019

5. Apr. 2019 | Aktuelt

Gymnasiernes Bestyrelsesforening havde fornøjelsen af, at byde velkommen til generalforsamling for foreningens bestyrelsesmedlemmer i hyggelige rammer på Gammel Hellerup Gymnasium den 21. marts, 2019. Dagen blev indledt med hjemmebagte boller, en kop kaffe og efterfølgende rundvisning på gymnasiet, hvor arkitektfirmaet BIG blandt andet har designet en nedgravet sportshal i gymnasiets gård med hvælvet tag, der markerer skolegårdens bakkede samlingssted. 

Med udsigt til den imponerende arkitektur lagde formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, ud med at præsentere deres bud på en ny institutionslov, og deres bud på hvordan man sikrer en geografisk bred dækning af uddannelsestilbud. Det medfører blandt andet, at der skal tilstræbes lige muligheder og rettigheder ved fusioner, hvor én type institution ikke begunstiges.

Efterfølgende indtog formanden for ekspertgruppen om elevfordeling og forhenværende integrationsminister, Rikke Hvilshøj, scenen og præsenterede det opdrag, som er givet af ministeren. Det førte til en livlig debat i salen, hvor synspunkter på blandt andet etableringen af gymnasiedistrikter, ændrede fordelingsudvalg, lokale fordelingsregler og mulighed for at reservere pladser på overansøgte gymnasier til elever fra mindre søgte områder, blev fremført.

Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind, der var sidste oplægsholder på den eksterne del af generalforsamlingen og stillede skarpt på partiets bud på fusioner, herunder de udfordringer det giver for selveje, dimensionering / elevfordeling, kvalitet og udbud. Nævneværdigt til udfordringen med elevfordeling foreslår undervisningsordføreren, at fordelingsudvalget skal sikre, at andelen af elever med udenlandsk baggrund på gymnasier ikke væsentligt overstiger 30 procent og fremsætter et afstandskriterie på 30 minutters transporttid til nærmeste uddannelsesinstitution. Kardinalpunkterne hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten er samtidig, at det omstridte omprioriteringsbidrag afskaffes, at et langt større lokalt ejerskab i fremtiden tilstræbes og et bredt og kvalificeret uddannelsesudbud over hele landet prioriteres.

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.