Fælles bestyrelseskonference

14. Jan. 2019 | Kurser

Gymnasiernes Bestyrelsesforening inviterer i samarbejde med Danske Gymnasier, GL samt Danske HF & VUC – Bestyrelserne og Lederne til fælles bestyrelseskonference for alle medlemmer af de offentlige bestyrelser på gymnasier og VUC samt rektorer/øverste ledere.

Formålet med at holde en fælles bestyrelseskonference er, at understøtte bestyrelsens arbejde med at fremme samarbejdet internt og i forhold til fremtidige indsatsområder. En fælles konference giver samtidig mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af sektorer på en ny måde.

Bestyrelseskonferencen finder sted tirsdag den 5. februar 2019 fra 09:30 – 16:00 på Copenhagen Mariott Hotel, der holder til på følgende adresse: Kalvebod Brygge 5,1560 København V. 

 

På konferencen sætter vi fokus på: 

  • Bestyrelsens spillerum og dilemmaer
  • Hvordan sikres det gode bestyrelsesarbejde?

Det endelige program for dagen kan findes nedenfor:

Program – Fælles bestyrelseskonference I PDF

Vi håber på at se rigtig mange til en spændende dag, hvor der også bliver mulighed for at I kan mødes på tværs af gymnasier og VUC og drøfte opgaver og udfordringer af fælles karakter.

Tilmelding og pris: 

Tilmeldingsfristen er den 22. januar(!). Deltagelse i konferencen koster 1.100 kr. pr. deltager. Afbud bedes så vidt muligt ske senest den 29. januar 2019 kl. 15:00 til ld@gl.org. Ved udeblivelse uden afbud vil der opkræves et gebyr på 550 kr. Hvis du som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen er den eneste fra skolen, der deltager i konferencen, kan du kontakte ar@gl.org angående deltagergebyret. Du tilmelder dig på nedenstående link: 

Tilmelding til fælles bestyrelseskonference

Tilmeld dig således: 

Der er foretrukket en tilmeldingsform, der gør, at I kan tilmelde flere på én gang. Først vælges skole (betaler). Begynd med at skrive skolens navn, så kommer den automatisk frem. Så indtastes deltagerne én ad gangen med oplysning om navn, e-mail og funktion på skolen (lærer/leder). I attention-feltet kan I blot skrive fx ‘nn’ – det må blot ikke være tomt. Der skal stå noget i alle felterne. Klik herefter på ‘Opret’ for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste, der ønskes tilmeldt kurset, kan registreres. Afslut med ‘Godkend tilmelding’; først ved dét tryk bliver de registrerede personer tilmeldt kurset. Når I er tilmeldt kurset, modtager I en mail med bekræftelse derpå. Modtager I ikke en e-mail derom, er tilmeldingen ikke gået igennem, og I bedes kontakte Lene Daring på mail: ld@gl.org

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.