Bestyrelsesmodellen som styringsredskab

6. Apr. 2021 | Aktuelt

Samspillet med omverden og den offentlige sektor, samt den fremtidige institutionslovgivning. Det var hovedtemaerne på den uformelle del af årets generalforsamling, som blev afholdt den 23. marts 2021.

Gymnasiernes Bestyrelsesforening havde fornøjelsen af, at byde velkommen til generalforsamling for foreningens bestyrelsesmedlemmer tirsdag d. 23. marts 2021. Denne gang blev forsamlingen afholdt på foreningens online platform, Whereby.

Dagen blev indledt med velkomst fra  formand fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Nils-Georg Lundberg, hvorefter formiddagens oplæg gik i gang.

Jørgen Ulrik Jensen, Partner i Pluss Leadership, overtog herefter, og  lagde ud med et oplæg om bestyrelsesmodellen som redskab uddannelsessektoren, og diskuterede efterfølgende resultater og udfordringer ved denne, herunder vigtigheden af on-bording, kompetenceudvikling af bestyrelser og kodeks for god institutionsledelse.

En vigtig pointe var de positive effekter ved selvejet, herunder lokalsamfundsnytte, effektivitet og ledelseskvalitet, som med Jørgen Ulrik Jensens ord, klart overskygger de negative. ”…samfundsøkonomisk er der meget på spil, hvis man udfordrer selvejemodellen.. ”    

Se Jørgen Ulrik Jensens slides her

Efterfølgende indtog Professor ved Roskilde universitet, Eva Sørensen, scenen og præsenterede hendes oplæg om styringslandskabet i den offentlige sektor.

Oplægget indeholdte vigtige pointer omkring metastyring, netværksstyring og det som Eva Sørensen kalder multilevel styring. Oplægget havde ydermere et stærkt hovedbudskab i forhold til indflydelse i bestyrelser: ’’I dag er indflydelse og handlerum ikke noget man har eller ikke har. Det er noget man løbende skaffer sig. Metoden er opbygning af relationer og alliancer i organisationen og på tværs af niveauer, organisationer og sektorer’’.

Se Eva Sørensens slides her

Det sidste oplæg blev afholdt af direktøren for Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, Julie Vig Albertsen. Julie Vig Albertsen startede med at præsenterer nogle perspektiver på fremtiden for gymnasierne og STUK’s økonomiske administrative tilsyn med 1000 selvejende uddannelsesinstitutioner samt  dets formål, hermed det tematiske tilsyn med lærekompetencer samt tilsyn på private gymnasier. Oplægget blev afrundet med spørgsmålet om, hvordan en bestyrelse kan arbejde med en institutions kvalitet, hvori bestyrelsens strategiske rolle og prioritering af tilsynets resultater blev fremhævet som vigtige pointer. Til slut blev der præsenteret en ny tilsynsstrategi i STUK, der har til formål at skabe et fælles tilsynsmiljø.

 Se Julie Vig Albertsens slidesher

Efterfølgende blev den formelle generalforsamling præsenteret i forlængelse heraf, hvor Nils-Georg Lundberg havde mundtlige bemærkninger til formandens beretning, og der blev stemt om godkendelse af regnskab, godkendelse af budget, valg af revisor, forslag til vedtægtsændring og valg til bestyrelsen.

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.