De kornfede institutioner

15. Oct. 2015 | Debat

Til uddannelsesministeren og undervisningsministeren.

De kornfede institutioner, det udtryk har rumsteret i mit hoved den sidste måned. Som formand for et større gymnasium i Hovedstadsregionen er jeg åbenbart ansvarlig for at have udviklet en af disse ‘kornfede institutioner’, som nu skal gennem 2+2+2+2% besparelse – eller omprioriteringsbidrag, som er det moderne udtryk.

Ved overgangen til statsligt selveje i 2006/7 var vi nogle, som påtog os det bestyrelsesansvar på samfundets vegne. Vi fik fra starten at vide af daværende minister Bertel Haarder, at statsligt selveje først og fremmest ‘betød retten til at gå konkurs’, og at bestyrelsen personligt hæftede for institutionens drift.

Vi startede med en negativ egenkapital i millionstørrelsen, vi måtte ikke tegne bestyrelsesansvarsforsikring (eller anden forsikring), vi skulle købe ejendommen og

til en af staten fastsat pris; ligesom staten fastsætter det statslige taxameter, indgår overenskomsten med lærerne og sætter loft over vores produktionsvilkår.

Med det som udgangspunkt prøver vi at drive gymnasiet ansvarligt. Dertil hører, at vi har et mål om at have en egenkapital svarende til 3 måneders drift. Det har krævet at lærerne har måtte undervise så meget mere, at skolen kunne generere et overskud. I år nærmede vi os dette mål, men uforudsete udgifter til utætte tage og kloakker og indbrud i sommerferien tærer endnu en gang på dette overskud. Så er det, jeg synes en udtalelse som ‘kornfed’ er både nedværende og krænkende, og ikke udtrykker det respektfulde samarbejde, man måtte forvente.

Jan Magnussen

Formand f. Birkerød Gymnasium, HF, IB og kostskole 

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.