Nyt kursuskatalog om ledelse, kvalitet og læring – forår 2015

13. Dec. 2014 | Kurser

Under overskriften Ledelse – Kvalitet – Læring har Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lederforening i samarbejde udarbejdet et kursustilbud til den kommende sæson.

På de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner arbejdes der hver eneste dag på, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Studieretningerne er i fokus, lærernes teamorganisering og samarbejde på tværs prioriteres og udvikles, og dialogen mellem ledere og lærere om elevernes læring, lærernes opgaver og kapacitet er intensiveret som led i arbejdet med implementering af de ændrede

arbejdstidsregler. Lærerne arbejder med høj faglighed, nye undervisningsformer og, -midler og ungdomskulturer på at skabe mest mulig læring for den enkelte og det bedste undervisningsmiljø for alle eleverne.

Det er med glæde, at vi i gymnasieskoleforeningerne kan bidrage til at understøtte denne udviklingsproces på skolerne. Vi håber derfor, at I vil bruge de ledelsesudviklingsaktiviteter, der udbydes i dette katalog for foråret 2015.

Vi glæder os til at se jer på kurserne.

Kursuskataloget kan ses her >>

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.