Der er stadig potentiale for at styrke samspillet med bestyrelserne

29. Sep. 2017 | Debat, GBF mener

Det er et af hovedresultaterne i den netop udgivne publikation ”Bestyrelsesbarometer 2017”, som i går blev offentliggjort af Tænketanken DEA og analysebureauet Pluss Leadership.

Bestyrelsesbarometer

Af den fremgår det, at selvejet er under pres, og at bestyrelserne, formændene (og lederne) oplever at:

 

  • Samspillet mellem ministeriet og institutionerne i endnu mindre grad end tidligere er præget af gensidighed.
  • Ministeriet i mindre grad end tidligere bruger bestyrelserne i strategiske anliggender.
  • Ministeriet i mindre grad end tidligere, har forståelse for ledernes og bestyrelsernes ledelsesudfordringer
  • Selv om en overvægt af både formænd og ledere oplever, at de rammer, som ministeriet udstikker, giver bestyrelserne et passende ledelsesrum, så er andelen, der vurderer, at rammerne giver et passende ledelsesrum, dog faldet for både ledere og formænd på tværs af uddannelsesinstitutioner.

 

Læs hele Bestyrelsesbarometer 2017  HER, Mandag Morgens artikel om samme fra den 28.9.2017 HER, Bestyrelsesbarometer 2013 HER og GBF’s notat om bureaukratiske regler og byrder, som vi præsenterede for undervisningsministeriet sidste år
Notat – Bureaukrati, regler og byrder – GBF, 10.2.2016.pdf

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.