Bestyrelsesforeningens høringssvar til strategi for finansiel risikostyring

24. Mar. 2021 | GBF mener, Lovgivning

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har afgivet høringssvar i forbindelse med ministeriets arbejdet med udkast til strategi for finansiel risikostyring. Den indeholder mange gode initiativer, men foreningen er forundret over den detaljerige og omfattende skabelon, som STUK foreslår.

Gymnasiernes Bestyrelsesforenings høringssvar påpeger en række forhold omkring STUK’s omfattende skabelon for den finansielle strategi , herunder bestemmelsen om  at strategien skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastlægger.

udarbejdelsen af flerårige resultat- og likviditetsbudgetter.  Det er vores opfattelse, at det er bestyrelsen for den enkelte institution som skal lede institutionen, og det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet der skal føre tilsyn. Efter vores opfattelse gøres dette bedst ved, at anlægge retningslinjer som eksempel på en skabelon og en strategi, som bestyrelsen kan vælge at lade sig inspirere af. 

Du kan læse GBF’s høringssvar her:

Udkast til strategi for finansiel risikostyring – GBF- 23.3.2021

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.