Gymnasiernes Bestyrelsesforening på Folkemødet 2024

19. Jun. 2024 | Aktuelt, Debat

Fredag den 14. juni 2024 var Gymnasiernes Bestyrelsesforening vært for et event på årets Folkemøde i Allinge, hvor temaet var “Rekruttering til velfærdsuddannelser – hvad kan det almene gymnasium?” Formålet var at sætte fokus på, hvordan man fra stx ‘s side kan være med til at løse rekrutteringsudfordringerne til velfærdsuddannelserne.

Bestyrelsesforeningen havde samlet en række relevante og spændende fagpersoner til at diskutere mulige løsninger på den faldende interesse for uddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Nils-Georg Lundberg, tidligere formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening, fungerede som moderator og indledte med at præsentere problemstillingerne. Han fremhævede, at Gymnasiernes Bestyrelsesforening har valgt at fokusere på dette emne, da over 60% af de unge, der søger ind på velfærdsuddannelser, kommer fra stx og hf, som de repræsenterer.

Herefter fik Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, ordet og påpegede, at det almene gymnasium, stx, uddanner elever med stærke akademiske forudsætninger, som i høj grad også gennemfører deres efterfølgende professionsbacheloruddannelser. Dog vælger mange universitetsvejen, da den opfattes som mere attraktiv. En mulighed, man også er begyndt at se nærmere på, kunne derfor være at arbejde på at justere fagrækken i gymnasieuddannelserne for at give mere plads til praksis-orienterede fag. Dette kan øge interessen for andre uddannelsesveje end universitetet.

Næste indlæg kom fra Maja Bødtcher-Hansen, Formand for Danske Gymnasier og Rektor på Frederiksberg Gymnasium, ordet. Maja Bødtcher-Hansen understregede, at gymnasierne fokuserer på at give eleverne brede uddannelsesmuligheder, ”Vi skylder dem, at de kan vende deres interesser mange steder hen”. For at illustrere dette, fremhævede hun et projekt på Frederiksberg Gymnasium, hvor de i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og andre gymnasier havde udviklet fælles forløb.

Hun påpegede også, at fordomme spiller en rolle, herunder fortællinger om, at uddannelserne på professionshøjskoler er problematiske, og at de dygtigste elever ikke bliver udfordret nok. Hun foreslog, at stx måske kunne præsenteres for nogle smagsprøver af den dybe faglighed, der er i professionsuddannelserne.

Mads Fjord Jørgensen, fagchef i Tænketanken DEA, tilsluttede sig debatten og påpegede vigtigheden af at få flere til at søge mod de fire store velfærdsuddannelser. Han understregede, at arbejdsmarkedspolitik og efteruddannelse også er centrale områder, som professionshøjskolerne skal være med til at løse. Han fremhævede desuden, at faglig interesse, jobmuligheder og uddannelsesstedets beliggenhed også er vigtige   faktorer for uddannelsesvalg. Desuden påpegede han, at vejledning på stx kunne forbedres for at introducere alle aspekter af de videregående uddannelser.

Peter Mink, næstformand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), afsluttede talerrækken ved paneldebatten ved at påpege, at stx ofte opfattes som en uddannelse, der primært leder mod universitetet. Han nævnte endvidere, at vejledning er tæt på ikkeeksisterende idet den individuelle vejledning blev afskaffet for nogle år siden, hvilket har gjort, at vejledning er blevet mere begrænset og ofte kræver aktiv opsøgen. Mink påpegede også, at den negative diskurs om velfærdsuddannelser, med udsigt til stressede og pressede jobs ikke gør dem mere attraktive at søge.

Med disse indlæg var scenen sat for en livlig debat, som du kan se uddrag fra i denne video:

Gymnasiernes Bestyrelsesmøde (GBF) – Folkemøde 2024

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

This site is registered on Toolset.com as a development site.