Håndbog for bestyrelser i det almene gymnasium (stx og hf)

– Bestyrelse, info, lovgivning

Gymnasiernes Bestyrelsesforening tog i efteråret 2021 initiativ til at udfærdige en håndbog for  bestyrelserne på det almene gymnasium (stx og hf).

Det er dels sket i erkendelse af, at de statslige selvejende institutioner, som vi er en del af, hvert fjerde år skal foretage nykonstitueringer og i gennemsnit sker der en udskiftning på ca. 1/3 af vores bestyrelsespladser. Dels for at styrke det mandat, som foreningen blev stiftet med, nemlig at skabe et erfaringsforum for gymnasiernes bestyrelsesformænd, at varetage gymnasiernes og hf-kursernes interesser, og at sikre dem vilkår som muliggør, at de bedst muligt kan varetage deres forpligtelser og leve op til samfundets krav.

Nærværende bestyrelseshåndbog er tænkt som et redskab hertil, og hvor man kan søge svar på mange af de mest typiske aspekter, der vedkommer bestyrelsernes virke.

Samarbejdspartnere & nyttige redskaber


Undervisningsministeriet

– er en vigtig samarbejdspartner for bestyrelserne, og ministeriets hjemmeside har et særligt afsnit for Bestyrelse og ledelse under For institutioner www.uvm.dk . I samarbejde med bestyrelsesforeningerne på det regulerede område, herunder GBF, har de bl.a. udgivet :

Bestyrelsesbarometer 2021

Med Bestyrelsesbarometeret 2021 er det tredje gang, at Gymnasiernes Bestyrelsesforening er med til at udgive publikationen.

Formålet med bestyrelsesbarometeret er at være med til at skabe et vidensgrundlag, der kan anvendes aktivt til løbende at udvikle de enkelte bestyrelser, og som kan bidrage til den samlede udvikling af selvejet og bestyrelsesmodellen på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

 

Andre nyttige redskaber:

Øvrige samarbejdspartnere:

Danske Gymnasier er en interesseorganisation for  gymnasieskolerne. https://www.danskegymnasier.dk/

Private gymnasier har en kombineret bestyrelses- og skoleforening: Private Gymnasier og Studenterkurser, https://privateskoler.dk/

Gymnasierne udgør sammen med Erhvervsskolerne, Voksenuddannelsescentrene og Social- og sundhedsuddannelserne de danske ungdomsuddannelser. Nogle af uddannelserne har fælles sekretariater for deres lederforeninger og bestyrelsesforeninger. Se de relevante links her:

Erhvervsskolerne    https://deg.dk/
VUC   https://vuc.dk/
SOSU   www.sosu.dk      

This site is registered on Toolset.com as a development site.