Bestyrelsesarbejdet i teori og praksis

17. Sep. 2018 | Kurser

I den forgangne uge bød Gymnasiernes Bestyrelsesforening i samarbejde med Danske Gymnasier velkommen til bestyrelsesseminar på Aarhus Katedralskole og Gefion Gymnasium, henholdsvis den 10. og 12. september.

Under overskriften “Bestyrelsesarbejdet i teori og praksis” var det klare formål, at klæde bestyrelserne på til bestyrelsesarbejdet, set i lyset af gældende regler og politiske udfordringer. 


Vilkårene for de selvejende institutioner og orientering om OK18-forlig

Undervisningsministeriet gav i løbet af formiddagen indsigt i selvejende institutioner, samspillet med ministeriet og det dialogbaserede tilsyn. Herefter orienterede Moderniseringsstyrelsen om OK18-forliget i hovedtræk, hvor især den nye statslige lederaftale som ledere i gymnasiet skal ansættes efter fra 1. januar 2019 var omdrejningspunktet. Begge oplæg vakte stor interesse blandt de fremmødte, der undervejs indgik i en berigende debat med oplægsholderne.  

Samarbejde, roller og opgaver i bestyrelsen

Om eftermiddagen kunne man opleve erfarne bestyrelsesformænd, der delte ud af deres erfaringer, faldgruber og gode råd. Først blev der sat fokus på samarbejdet i lokalsamfundet, dernæst roller og samarbejde i bestyrelsen og slutteligt en politisk perspektivering ved Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Danske Gymnasier, der markerede afslutningen på dagens program. 

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.