Gymnasiernes Bestyrelsesforening på Folkemødet 2018

27. Jun. 2018 | Aktuelt, Debat

uddannelsesområdet” afholdte Gymnasiernes Bestyrelsesforening et arrangement på årets Folkemøde, som fandt sted den 15. juni på Pilekroen i Allinge. Hans Peter Jensen, nu fhv. formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening, agerede moderator og præsenterede indledningsvist de centrale udfordringer ved en sammenlægning, herunder hvordan uddannelsesinstitutionernes respektive bekendtgørelser kan give anledning til særlige problematikker. Herefter fulgte en indbringende paneldebat mellem spændende repræsentanter på uddannelsesområdet, hvor det tilhørende publikum bidrog med interessante synspunkter. 

“Den allerstørste udfordring er økonomien”, mener Simon Møberg Torp, der er bestyrelsesformand for Nyborg Gymnasium, der efter en fusion indeholder både stx, hf, IB, hhx, eud, eux og 10. klasse. “Men økonomien skal ikke være incitamentet for fusionerne”, forklarede Jakob Thulesen Dahl, som er næstformand for Danske Gymnasier. Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, var enig i den betragtning og hæftede sig ved, at det frem for alt gælder om at finde det rigtige udbud af uddannelser til eleverne. Områdechefen for EVA, Camilla Hutters, kunne derefter pointere, at man bør have fokus på to ting i forbindelse med en fusion, nemlig at de strukturelle rammer er forskellige og at større uddannelsesinstitutioner ikke nødvendigvis fører til bedre kvalitet. Blandt publikum sad bestyrelsesformanden for Langkaer Gymnasium, der gav et indblik i problematikkerne for fusionen mellem Langkaer Gymnasium og den lokale erhvervsskole, der nærmere har været i ministeriet og kommunens interesse, mens regionen og de omkringliggende gymnasier ikke har ønsket fusionen. I den overdækkede gårdhave i Allinge bredte sig derefter en enighed om, at man mangler politisk stillingtagen i forhold til skolefusioner, hvor Camilla Hutters slutteligt foreslog lokale løsninger, i håbet om at skabe bedre kobling mellem de lokale ønsker og behov. 

Gymnasieskolernes Lærerforening var også til stede ved paneldebatten i Allinge, hvor de har berettet om andre spændende perspektiver, der kan læses her

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.