Nyt kursuskatalog om ledelse og læring i sammenhæng – efterår 2015

2. Jun. 2015 | Kurser

Under overskriften “Ledelse og læring i sammenhæng” har Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lederforening i samarbejde udarbejdet et kursustilbud til den kommende sæson.

Der er fokus på udvikling af faglighed, kvalitet og almen dannelse i de gymnasiale uddannelser. Politikerne drøfter, hvordan fremtidens gymnasier skal se ud, og hvilke elever gymnasiet skal uddanne til videre uddannelse og det fremtidige arbejdsmarked nationalt og internationalt. Det kræver sammenhængskraft i uddannelsessystemet både på tværs af ungdomsuddannelserne og i overgangene fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til de videregående uddannelser.

Det stiller også krav til sammenhængskraften i ledelsesarbejdet på gymnasieskolerne. Den enkelte elevs læring, dannelse og trivsel skal tilgodeses samtidig med, at der skal være et skarpt øje for fællesskabet på skolen både eleverne imellem og i relationerne til og imellem skolens medarbejdere.

Ledelsesarbejdet skal organiseres, så vi gennem klare rammer og roller fremmer engagement, motivation og ansvar for læring og fællesskab.

Ledelseskompetencerne aktiveres på mange niveauer på gymnasieskolerne: Fra klasserumsledere, projektledere, teamledere, administrative og pædagogiske ledere til rektor og bestyrelsen.

Derfor udbyder vi også i dette efterår seminarer for bestyrelsesformænd og rektorer med henblik på at drøfte gymnasieskolernes strategiske udfordringer.

Vi håber derfor, at I vil bruge de ledelsesudviklingsaktiviteter, der udbydes i dette katalog for efteråret 2015.

Vi glæder os til at se jer på kurserne.

 

 Kursuskataloget kan ses her >>

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.