Socialt taxameter skal tænkes sammen med adgangskrav til gymnasiet

27. Aug. 2014 | Debat, GBF mener

Undervisningsminister Christine Antorini vil på ungdomsuddannelserne indføre et socialt taxameter, som tilgodeser skoler med mange socialt udfordrede elever. Med andre ord: Elever med dårlige afgangskarakterer fra grundskolen.

Samtidig mener hun, at der bør ske en “mindre omfordeling fra de almene gymnasier til erhvervsskolerne”.  Ifølge ministeren skal det sociale taxameter baseres på elevernes karakterer fra folkeskolens afgangseksamen.

Gymnasiernes Bestyrelsesforening er enig i, at der kan være en ræson i at støtte gymnasier med særlig mange uddannelsesfremmede elever, men ikke som en generel og automatisk ordning. Derimod foreslår vi, at der ud af de samlede taxametermidler parallelt med de eksisterende udkantstilskud etableres en pulje, som efter ansøgning er til rådighed for “særlig socialt ramte skoler”. Det gælder måske højest omkring 10 af landets gymnasier.

Samtidig mener vi, at der bør indføres et karaktergennemsnit på 4 som adgangskrav til gymnasiet.

Ikke alene vil det betyde, at de mindst bogligt interesserede elever søger anden uddannelse; endnu vigtigere er den positivt afsmittende effekt “nedad” i uddannelsessystemet. Med adgangskrav til gymnasiet vil elever og forældre have langt mere fokus på folkeskolens afgangsprøver og for de nødvendige sociale og faglige forudsætninger for valg af ungdomsuddannelse.

Socialt taxameter og adgangskrav bør derfor ses i sammenhæng.

Hans Peter Jensen

Formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.