Rapport: Institutionsstruktur

14. Jan. 2010 | GBF mener

Bestyrelsesforeningerne for erhvervsskolerne, gymnasierne, voksenuddannelsescentrene og social- og sundhedsskolerne har udsendt en rapport om den fremtidige institutionsstruktur for ungdomsuddannelserne.

Rapporten er resultatet af et stort projekt som er gennemført i samarbejde med lederforeningerne, og med Undervisningsministeriet som praktisk drivkraft. Projektet blev startet i maj 2008, og rapporten blev i begyndelsen af januar 2010 præsenteret på et møde mellem de fire foreningsformænd og undervisningsministeren.

Mål
Foreningerne peger i rapporten på tre udfordringer:

Der skal sikres sammenhæng i ungdomsuddannelsessystemet, samtidig med at de forskellige uddannelsers særlige profiler bevares og udvikles.

Der skal sikres en god geografisk dækning af alle uddannelser, således at de unge kan blive uddannet tæt på hvor de bor.

Der skal sikres en effektiv institutionsdrift af høj kvalitet.

Løsninger
For at imødekomme disse udfordringer er det nødvendigt med større samarbejde mellem de fire uddannelsesområder, som ofte opfattes og agerer som fire søjler. Der er brug for mindre søjletænkning i den fremtidige struktur.

Samarbejdet kan udfolde sig på mange måder og have forskellig karakter og variere i størrelse og omfang. Rapporten nævner netværkssamarbejde, ad hoc-samarbejde om udviklingsopgaver, administrative fællesskaber, fysisk samlokalisering i campusser, og fusioner af forskellig karakter.

Uanset hvilken form der vælges, er erfaringen at det kræver et stærkt ledelsesmæssigt fokus og god ledelse, hvis samarbejdet skal føre til de ønskede resultater. Det understreges yderligere i rapporten at beslutninger om samarbejde skal respektere selvejet og være decentrale – ikke dikteret fra centralt hold.

Rapporten er på 43 sider plus 67 siders bilag med resultater fra de analyser og seminarer der ligger til grund for rapporten.

Læs hele rapporten >> her

Se bilagsmaterialet >> her 

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

This site is registered on Toolset.com as a development site.