OK13: Rektorformand advarer mod lokale aftaler

21. Feb. 2013 | Debat

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen advarer rektorer og bestyrelser om at fortsætte “business as usual” efter indgåelsen af OK13.

Dels har Rektorforeningen i årevis plæderet for, at aftaleretten afskaffes, dels – og ikke mindst – vil det med de henholdsvis 2 og 4 pct. bebudede besparelser de næste to år sætte økonomien under pres, hvis en rektor indgår lokale aftaler, der svarer til de eksisterende.

Bestyrelser og rektorer modtog i sidste uge et brev fra Moderniseringsstyrelsen, hvori det udtrykkeligt forudsættes, at der ikke indgås lokale aftaler efter 1. august i år, hvor de nye arbejdstidsregler i OK13 træder i kraft. Samtidig fremgår det dog i aftalen mellem Finansministeriet og AC, at der “kan indgås lokale arbejdstidsaftaler”.

Jens Boe Nielsen frygter, at det kan få en og anden rektor til at indgå lokale aftaler, der præcis svarer til de gældende.

“Det vil være rigtig farligt at indgå en sådan lokal aftale, for så låser man sig selv økonomisk fremover”, siger Jens Boe Nielsen.

Ifølge rektorformanden vil de nye arbejdstidsregler ikke i første omgang betyde væsentlige forandringer i det daglige for den enkelte gymnasielærer. Selv har han

tænkt sig at gribe det an på den måde, at ledelsen mødes med hver enkelt lærer, hvor man taler om, hvilke opgaver læreren skal løse, og det bliver så nedfældet på et stykke papir.

“Det er da klart, at vi især i starten vil skele til, hvor mange timer vedkommende hidtil har fået for hver enkelt opgave, men når vi så har talt det sammen til de 1680 timer om året, er det lidt som med gyngerne og karrusellen. Det kan godt være, man bruger lidt mere tid på en opgave og lidt mindre tid på en anden. Den afgørende forskel bliver, at lærerne nu ikke skal komme og bede om timer til det ene eller det andet, og vi skal ikke sidde og aftale, hvad de skal have for den og den opgave, når vi først har lavet en helhedsaftale”, siger Jens Boe Nielsen.

Han lægger imidlertid ikke skjul på, at det kan blive lidt af en udfordring, f.eks. når en lærer bliver syg, og rektor så beder andre lærere om at træde ind.

“I dag ville man så sige, at de skulle have så og så mange timer for det, men fremover kan vi sige, at den opgave skal løses inden for rammen. Det er jo bl.a. derfor, de har fået en lønstigning i den nye overenskomst”.

I øvrigt har lønstigningerne vakt en del bekymring blandt rektorerne. Nogle steder vil det ifølge Jens Boe Nielsen koste omkring tre mill. kr. om året.

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.