OK13: Store forskelle i håndtering af OK13

6. May. 2013 | Debat

Enkelte gymnasier indgår lokalaftaler på trods af Moderniseringsstyrelsens og Rektorforeningens anbefalinger.

  Mens et stort flertal af gymnasieledelserne har taget imod OK13 med kyshånd, er der enkelte gymnasier, der har valgt at indgå lokalaftaler, som stort set svarer til de hidtidige arbejdstidsregler. Indgåelsen af lokale aftaler er ifølge overenskomsten fuldt ud lovlige, men stik imod intentionerne og anbefalingerne fra Moderniseringsstyrelsens og Gymnasieskolernes Rektorforening. 

På både på Mulernes Legatskole i Odense og på Lemvig Gymnasium, der som de første har indgået lokalaftaler, bakker bestyrelsen op om beslutningen om at indgå en aftale, der bl.a. sikrer samme forberedelsestid til alle lærere i alle fag.

Jørn Hansen, der er formand for bestyrelsen på Mulernes Legatskole understreger, at det for ham har været helt afgørende, at den nye overenskomst forvaltes på en måde, der sikrer det gode samarbejdsklima på skolen.

“Mulernes Legatskole er kendt for, at der er en god ånd på skolen, og hvis rektor skulle begynde at spille med musklerne, kunne det nemt sætte det gode samarbejdsklima over styr”, siger Jørn Hansen, der samtidig understreger, at det naturligvis fortsat er rektor, der har ansvaret for at lede og fordele arbejdet.

Bestyrelsen i samspil med rektor

Selv om der i den nye overenskomst er en lønstigning til lærerne på omkring seks procent, regner Jørn Hansen ikke med, at det går ud over økonomien på Mulernes Legatskole, eftersom der bliver ansat knapt så mange lærere, som der går af, samtidig med at alle lærere skal undervise en smule mere.  

Bestyrelsens rolle i forhold til overenskomsten ser han som et samspil med rektor.

“Det er bestyrelsens opgave at sikre, at rammerne og økonomien for gymnasiet er i orden, men implementeringen af ledelsesfunktionen er rektors bord. Det er rektor, der leder og fordeler arbejdet. Man kan godt på mange punkter følge, hvad Moderniseringsstyrelsen vil med det her, men det afgørende for en skole er at have en god leder. Og man skal vare sig for ikke pludselig at tage alt for drastiske skridt, som kan gå ud over miljøet på skolen. Hvis strukturelle ændringer kvæler lærernes engagement og arbejdsglæde, får vi et problem. “

Bestyrelsen skal ikke blande sig i ledelsesretten
 Lemvig Gymnasium, som ligeledes har indgået en lokal aftale, er bestyrelsesformand Thomas Borup Svendsen ligeledes helt på linje med sin rektor, som har indgået en fast akkord med lærerne.

“Vi har drøftet OK13 i bestyrelsen, og der var enighed om, at vi ikke ville gå ind i den konkrete aftale, naturligvis under forudsætning af at den ligger inden for lovens rammer. Det er ikke bestyrelsens opgave at blande sig i, hvordan rektor udmønter sin ledelsesret”, siger Thomas Borup Svendsen.

Lønstigningen til lærerne på omkring seks procent skal ifølge den lokale aftale hentes ind ved, at lærerne får en lidt mindre forberedelsesfaktor, end den de har i dag.

Bestyrelsen vedtager principper for OK13
I modsætning til “kollegerne” i Odense og Lemvig ser formanden for bestyrelsen på Hjørring Gymnasium og HF, Nils-Georg Lundberg det som bestyrelsens opgave at fastlægge de overordnede retningslinjer for implementeringen af de nye regler. Derfor vedtog bestyrelsen allerede kort efter AC-forliget fem principper for de nye arbejdstidsregler for lærerne på Hjørring Gymnasium og HF.

“Den nye overenskomst er udtryk for et markant paradigmeskift, og derfor var der ingen tvivl om, at bestyrelsen skulle forholde sig til den. Vi skal ikke ind og lave detaljeret planlægning af, hvordan arbejdet skal udføres, men det er vigtigt, at det er bestyrelsen, der fastlægger de overordnede retningslinjer, og det har vi gjort i fuld overensstemmelse med ledelsen. Bestyrelsen tager jo også stilling til arbejdsmiljø og rapporter om arbejdspladsvurderinger, så det ville være en underlig logik, hvis vi ikke skulle forholde os til det her”, siger Nils-Georg Lundberg.

For bestyrelsen i Hjørring var det helt afgørende hurtigst muligt at få fastlagt de nye principper, så der fra starten blev skabt klarhed om rammerne.

“Vi ville sikre, at der blev ro omkring det videre arbejde”, siger Nils-Georg Lundberg, der ikke lægger skjul på, at lærerne på skolen i starten ikke var videre begejstrede for beslutningen.

“Det har aldrig været tænkt som en krigserklæring i forhold til lærerne, men var fra starten et spørgsmål om at se realistisk på, hvad et sådan paradigmeskifte betyder. Og i min optik ville det være besynderligt, hvis bestyrelsen ikke forholdt sig til det”.

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.