Fra ministeriet

11. Jan. 2011 | Lovgivning

Retningslinier underkendt

Undervisningsministeriets retningslinier for rektorernes resultatløn er blevet underkendt i en voldgiftssag mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg og Finansministeriet og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet går nu i gang med at udarbejde nye regler for indholdet i resultatlønskontrakterne, og bestyrelsesforeningerne vil blive inddraget i arbejdet hermed. 

Se ministeriets redegørelse     >>her

Og selve kendelsen >>her    

Håndbog om rekruttering

Undervisningsministeriet har publiceret en håndbog om rekruttering af den øverste leder på selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder gymnasierektorerne, Håndbogen er tænkt som et redskab for bestyrelserne.

En arbejdsgruppe under Partnerskab for ledelse har medvirket i udarbejdelsen. Fra Bestyrelsesforeningen har Peter Norrild deltaget.

Håndbogen kan læses >>>her 

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

This site is registered on Toolset.com as a development site.