Debatoplæg: Rektorer og GL gør op med timetælleriet

27. Sep. 2012 | Debat

Et opgør med timetællerkulturen. Sådan betegner Gymnasieskolernes Rektorforening og Gymnasieskolernes Lærerforening det fælles debatoplæg, som de netop har udsendt forud for de afgørende OK-forhandlinger.

I aftalen lægges der op til forskellig forberedelsestid afhængigt af f.eks. undervisningens mål og form, lærerens og elevernes forudsætninger, og om der er tale om individuel eller fælles forberedelse.

Med oplægget inviterer de to foreninger gymnasierne til at deltage i en række konkrete forsøg, der afprøver nye måder at tilrettelægge undervisningen på. Forsøgene støttes økonomis af GL med op til 350.000 kr. pr skole

Formanden for Rektorforeningen, Jens Boe Nielsen er godt tilfreds med, at der nu er opnået enighed om at udnytte lærernes kompetencer og arbejdstid mere effektivt. Han understreger, at der på ingen måde er tale om en spareøvelse. “Vi lægger op til at lærerne skal undervise mere, men det betyder ikke, at man så kan skære ned på lærerkræfterne”, siger Jens Boe Nielsen, der især glæder sig over, at der nu kan differentieres på forberedelsestiden.

Formanden for Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Benny Dylander hæfter sig ved, at der med udspillet lægges op til, at skolerne kan udnytte mange forskellige undervisningsformer. I den forbindelse opfordrer han bestyrelserne til, at så mange skoler som muligt går i gang med forsøgene.

Læs hele debatoplægget >>her

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.