Cheflønstillæg

16. Jun. 2012 | GBF mener

Kære bestyrelsesformand

Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor.

Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene var de nærmeste til at afgøre, om en rektor burde tildeles et løntillæg. Samtidig var der dog stor usikkerhed om cheflønspuljens størrelse.

Vi aftalte fra starten med ministeriet at den enkelte bestyrelsesformand skulle undlade at søge ministeriet om tillæg til rektor indtil forhandlingerne var slut. De fleste har overholdt dette, og efter en lang række møder var man tæt på at finde en ordning som passede både os og ministeriet.

I forbindelse med omorganiseringen i ministeriet og senere regeringsskiftet døde de videre forhandlinger imidlertid hen, og på et møde den 6. marts i år med Lars Mortensen og Annegrete Larsen nævnte vi sagen.

Vi fik den overraskende og ultimative melding, at cheflønstillæggene ikke var en sag som angik GBF. 

Og efter en kort diskussion kunne vi ikke gøre andet end at konkludere, at vi så måtte give besked til formændene herom. Lars Mortensen bad imidlertid om at vi ventede hermed, idet en endelig ordning ville være klar i løbet af ganske kort tid. Dette har vi overholdt indtil nu, hvor der er gået tre måneder.

På et møde for nylig med Gymnasieskolernes Lederforenings formand, Jørgen Christiansen, har vi fået oplyst at Lederforeningen sammen med Djøf har haft en række forhandlinger med ministeriet – men endelige løsninger har man ikke fundet frem til.

Jeg beklager meget at denne sag ikke er lykkedes bedre for os. Synspunktet i GBFs bestyrelse er fortsat, at det er den enkelte bestyrelsesformand der er bedst i stand til at bedømme om en rektor bør have et løntillæg, og at vi derfor bør have ansvar for tildelingerne.

 

Venlig hilsen

Benny Dylander

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.