Cheflønstillæg

16. Jun. 2012 | GBF mener

Kære bestyrelsesformand

Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor.

Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene var de nærmeste til at afgøre, om en rektor burde tildeles et løntillæg. Samtidig var der dog stor usikkerhed om cheflønspuljens størrelse.

Vi aftalte fra starten med ministeriet at den enkelte bestyrelsesformand skulle undlade at søge ministeriet om tillæg til rektor indtil forhandlingerne var slut. De fleste har overholdt dette, og efter en lang række møder var man tæt på at finde en ordning som passede både os og ministeriet.

I forbindelse med omorganiseringen i ministeriet og senere regeringsskiftet døde de videre forhandlinger imidlertid hen, og på et møde den 6. marts i år med Lars Mortensen og Annegrete Larsen nævnte vi sagen.

Vi fik den overraskende og ultimative melding, at cheflønstillæggene ikke var en sag som angik GBF. 

Og efter en kort diskussion kunne vi ikke gøre andet end at konkludere, at vi så måtte give besked til formændene herom. Lars Mortensen bad imidlertid om at vi ventede hermed, idet en endelig ordning ville være klar i løbet af ganske kort tid. Dette har vi overholdt indtil nu, hvor der er gået tre måneder.

På et møde for nylig med Gymnasieskolernes Lederforenings formand, Jørgen Christiansen, har vi fået oplyst at Lederforeningen sammen med Djøf har haft en række forhandlinger med ministeriet – men endelige løsninger har man ikke fundet frem til.

Jeg beklager meget at denne sag ikke er lykkedes bedre for os. Synspunktet i GBFs bestyrelse er fortsat, at det er den enkelte bestyrelsesformand der er bedst i stand til at bedømme om en rektor bør have et løntillæg, og at vi derfor bør have ansvar for tildelingerne.

 

Venlig hilsen

Benny Dylander

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

Alt for mange studieretninger

Over 200 studieretninger i gymnasiet er for mange. Det mener et flertal af bestyrelsesformændene i et rundspørge, foretaget af GBF. 4-5 markante studieretninger er nok til at skabe et fremragende gymnasium og gøre det hele mere enkelt, siger rektor Søren Hindsholm og

Selvejet har styrket gymnasierne

Selvejet skaber gode gymnasier. Bestyrelser, resultatkontrakter og målrettede strategier får høje karakterer i en helt ny undersøgelse “Gymnasier der rykker”.

Nye regler for resultatløn

Undervisningsministeriet har udsendt nye regler vedrørende gymnasierektorernes resultatløn. Bestyrelsesformændene er nu bemyndiget til at indgå en resultatlønskontrakt, hvor indsatsområderne

Selveje og loft over gymnasieklasserne

Benny Dylander, formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Burhøns, burhøns, gok, gok, gok, – fireogtyve er mer’ end nok. Sådan lød det fra demonstrerende gymnasielærere og elever allerede i 1980-erne.

Færre penge til gymnasierne

Gymnasierne vil i de kommende år gennemsnitligt få 5.5 procent mindre i statstilskud.
Det fremgår af en analyse om gymnasiernes økonomiske udfordringer i 2011-15

Fra ministeriet

Retningslinier underkendt
Undervisningsministeriets retningslinier for rektorernes resultatløn er blevet underkendt i en voldgiftssag mellem Centralorganisationernes

Kendelse om resultatløn

Den 18. februar 2008 blev forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2008 af overenskomster og aftaler mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) afsluttet …

Forslag fra Regionerne

Danske Regioner har i en henvendelse til Folketingets uddannelsesordførere foreslået at de enkelte regioner skal varetage kapacitetsfastsættelse og elevfordeling for gymnasierne.

GBF er tilfreds med regionernes nuværende rolle, og ønsker den ikke udvidet.

Fælles institutionslov

Undervisningsminister Tina Nedergaard har i et brev til Folketingets uddannelsesordførere indbudt til drøftelser i forbindelse med en ny fælles institutionslov for ungdomsuddannelserne samt regler for campusdannelser og en ny institutionstype med forskellige uddannelser.

Gymnasiebygningerne

At gymnasierne selv ejer deres bygninger er en vigtig brik i det statslige selveje. Købsaftalerne og udfærdigelsen af skøderne er nu på plads for seks ud af ti gymnasier. For en del gymnasier er der stadig problemer med at fastsætte købsprisen, men kun tre gymnasier har afvist at købe bygningerne.

Udvikling og konkurrence

Udvikling og konkurrence GLs medlemsblad, Gymnasieskolen, bragte før og efter årsskiftet interviews med formændene for Rektorforeningen og Bestyrelsesforeningen.

This site is registered on Toolset.com as a development site.