Mød Gymnasiernes Bestyrelsesforening på Folkemødet 2018

30. May. 2018 | Aktuelt, Debat

Den 14. – 17. juni mødes tusindvis af mennesker på Folkemødet i Allinge.
Gymnasiernes Bestyrelsesforening er med for fjerde gang i træk, og byder på debat om 
fusionsproblematikkerne på uddannelsesområdet fredag den 15. juni fra
kl. 11:00 -12:00 på Pilekroen.

Klima debat folkemødet

Formålet med en fusion på uddannelsesområdet er i sagens natur at skabe større, bedre og mere kvalificerende enheder. Men hvordan sammensættes de bedste uddannelsesinstitutioner?

Og hvilke gevinster og udfordringer medfører en sammenlægning? Dét vil Gymnasiernes Bestyrelsesforening gerne debattere og sætte fokus på, når spændende repræsentanter fra uddannelsesområdet giver et indblik i fusionsproblematikkerne fra deres perspektiv. 

I samarbejde med King Street PR har vi fundet Folkemødets hyggeligste venue, hvor Pilekroen skal danne ramme om debatten, og er centralt placeret i Allinge – tæt på kirkepladsen. Her vil vi stå klar til at byde folk velkommen i den overdækkede gårdhave med både scene og lounge-område.

I panelet kan du møde:

  • Camilla Hutters, Områdechef i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  • Jakob Thulesen Dahl, næstformand i Danske Gymnasier
  • Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
  • Simon Møberg Torp, formand for Nyborg Gymnasium

Hans Peter Jensen, formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening, vil fungere som moderator og ligeledes indgå i debatten.

Læs mere her

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

Alt for mange studieretninger

Over 200 studieretninger i gymnasiet er for mange. Det mener et flertal af bestyrelsesformændene i et rundspørge, foretaget af GBF. 4-5 markante studieretninger er nok til at skabe et fremragende gymnasium og gøre det hele mere enkelt, siger rektor Søren Hindsholm og

Selvejet har styrket gymnasierne

Selvejet skaber gode gymnasier. Bestyrelser, resultatkontrakter og målrettede strategier får høje karakterer i en helt ny undersøgelse “Gymnasier der rykker”.

Nye regler for resultatløn

Undervisningsministeriet har udsendt nye regler vedrørende gymnasierektorernes resultatløn. Bestyrelsesformændene er nu bemyndiget til at indgå en resultatlønskontrakt, hvor indsatsområderne

Selveje og loft over gymnasieklasserne

Benny Dylander, formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Burhøns, burhøns, gok, gok, gok, – fireogtyve er mer’ end nok. Sådan lød det fra demonstrerende gymnasielærere og elever allerede i 1980-erne.

Færre penge til gymnasierne

Gymnasierne vil i de kommende år gennemsnitligt få 5.5 procent mindre i statstilskud.
Det fremgår af en analyse om gymnasiernes økonomiske udfordringer i 2011-15

Fra ministeriet

Retningslinier underkendt
Undervisningsministeriets retningslinier for rektorernes resultatløn er blevet underkendt i en voldgiftssag mellem Centralorganisationernes

Kendelse om resultatløn

Den 18. februar 2008 blev forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2008 af overenskomster og aftaler mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) afsluttet …

Forslag fra Regionerne

Danske Regioner har i en henvendelse til Folketingets uddannelsesordførere foreslået at de enkelte regioner skal varetage kapacitetsfastsættelse og elevfordeling for gymnasierne.

GBF er tilfreds med regionernes nuværende rolle, og ønsker den ikke udvidet.

Fælles institutionslov

Undervisningsminister Tina Nedergaard har i et brev til Folketingets uddannelsesordførere indbudt til drøftelser i forbindelse med en ny fælles institutionslov for ungdomsuddannelserne samt regler for campusdannelser og en ny institutionstype med forskellige uddannelser.

Gymnasiebygningerne

At gymnasierne selv ejer deres bygninger er en vigtig brik i det statslige selveje. Købsaftalerne og udfærdigelsen af skøderne er nu på plads for seks ud af ti gymnasier. For en del gymnasier er der stadig problemer med at fastsætte købsprisen, men kun tre gymnasier har afvist at købe bygningerne.

Udvikling og konkurrence

Udvikling og konkurrence GLs medlemsblad, Gymnasieskolen, bragte før og efter årsskiftet interviews med formændene for Rektorforeningen og Bestyrelsesforeningen.

This site is registered on Toolset.com as a development site.